Welkom

Stidal.nl is de naam voor de contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal en is het aanspreekpunt voor alle inwoners uit Dalerveen en Stieltjeskanaal en iedere andere belangstellende voor de dorpen. Ook is de contactgroep het eerste aanspreekpunt naar de Gemeente Coevorden.

Melding maken

Heeft u iets te melden? Geeft het door aan ons of rechtsreeks aan de gemeente Coevorden.

Dorpsinformatie

Meer informatie over het dorp, de bedrijven en verenigingen.

Nieuws

Het laatste nieuws omtrent de dorpen Dalerveen & Stieltjeskanaal.

Melding maken?

Is er iets kapot in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een bankje, prullenbak of stoeptegel? Dan kunt u hier melding van doen bij de Gemeente Coevorden.  

Nieuws

Het laatste nieuws omtrent de dorpen Dalerveen en Stieltjeskanaal. Heeft u iets nieuws te melden? Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

2 December dorpenronde

Op 2 december zal de dorpenronde weer worden gehouden. Mocht je hier onderwerpen voor hebben, kun je deze doorgeven aan een van de leden van de contactgroep.

SAVE THE DATE: 5 OKTOBER

(‘Kleintje School- en Volksfeest’) Aan de bewoners van Dalerveen, Stieltjeskanaal, Den Hool en Holsloot SAVE THE DATE: 5 OKTOBER 2019 !!!! Langs deze weg willen we jullie alvast op de hoogte brengen van het feit Lees verder…

Contact

Stichting Contactgroep Dalerveen & Stieltjeskanaal
info@stidal.nl
 

Neem contact op