Welkom

Stidal.nl is de naam voor de contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal en is het aanspreekpunt voor alle inwoners uit Dalerveen en Stieltjeskanaal en iedere andere belangstellende voor de dorpen. Ook is de contactgroep het eerste aanspreekpunt naar de Gemeente Coevorden.

Melding maken

Heeft u iets te melden? Geeft het door aan ons of rechtsreeks aan de gemeente Coevorden.

Dorpsinformatie

Meer informatie over het dorp, de bedrijven en verenigingen.

Nieuws

Het laatste nieuws omtrent de dorpen Dalerveen & Stieltjeskanaal.

Melding maken?

Is er iets kapot in de openbare ruimte? Bijvoorbeeld een bankje, prullenbak of stoeptegel? Dan kunt u hier melding van doen bij de Gemeente Coevorden.  

Nieuws

Het laatste nieuws omtrent de dorpen Dalerveen en Stieltjeskanaal. Heeft u iets nieuws te melden? Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Waterleiding problemen

op 20 november jl. heeft BBC2014 met de WMD gesproken over de nijpende situatie in Dalerveen. Samen is geconcludeerd dat er sprake is van een onhoudbare situatie voor de inwoners en een ontwrichtende werking op Lees meer…

Oud papier (data)

Niet iedereen blijkt de brief met de ophaaldata van het oud papier te hebben ontvangen. Hierbij daarom het overzicht voor de rest van 2020 en een deel van 2021.

Contact

Stichting Contactgroep Dalerveen & Stieltjeskanaal
info@stidal.nl
 

Neem contact op