Uitstel stimuleringsfonds

Inwoners Dalerveen / Stieltjeskanaal, In verband met het coronavirus wordt de inleverdatum van de projecten uitgesteld. Wij zullen jullie informeren over een nieuwe datum . Wij wensen jullie veel sterkte toe en hopen dat jullie allemaal gezond blijven. Met vriendelijke groet, Bestuur Contactgroep Dalerveen Stieltjeskanaal.

stimuleringsfonds!

Beste inwoners van Dalerveen en Stieltjeskanaal, Wellicht heeft u er al iets over gelezen of over gehoord, zo niet dan zijn wij blij u te vertellen dat Dalerveen en Stieltjeskanaal weer geld heeft gekregen van de gemeente uit het stimuleringsfonds. Dankzij dit budget kunnen wij verschillende dorpsinitiatieven financieren en zo Lees meer…

Dorpsbudget en -bus!

Contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal heeft weer € 12000, mogen ontvangen uit het dorps-/wijkbudget van de gemeente Coevorden. Dit bedrag is bestemd voor verenigingen of gezamenlijke activiteiten in Dalerveen en Stieltjeskanaal. Begin volgend jaar worden alle inwoners uitnodigt voor een informatieavond. Ook kwam er vanuit de Stidalschool een aanvraag voor een Lees meer…