Uitstel stimuleringsfonds

Inwoners Dalerveen / Stieltjeskanaal, In verband met het coronavirus wordt de inleverdatum van de projecten uitgesteld. Wij zullen jullie informeren over een nieuwe datum . Wij wensen jullie veel sterkte toe en hopen dat jullie allemaal gezond blijven. Met vriendelijke groet, Bestuur Contactgroep Dalerveen Stieltjeskanaal.

Dorpsbudget en -bus!

Contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal heeft weer € 12000, mogen ontvangen uit het dorps-/wijkbudget van de gemeente Coevorden. Dit bedrag is bestemd voor verenigingen of gezamenlijke activiteiten in Dalerveen en Stieltjeskanaal. Begin volgend jaar worden alle inwoners uitnodigt voor een informatieavond. Ook kwam er vanuit de Stidalschool een aanvraag voor een Lees meer…

Onderhoud Oude Dalerveensestraat

Wat: I.v.m. asfaltteringswerkzaamheden wordt de Oude Dalerveensestraat (ged. Vliers-Hoofdstraat) voor al het doorgaande verkeer afgesloten. Een omleiding wordt d.m.v. borden aangegeven. Waar: Oude Dalerveensestraat, Dalerveen Gemeente: Coevorden Wanneer: De gehele dag van 07-06-2019 t/m 14-06-2019 Objectnr: 21842124 Contact: Dhr. B. Veltink 06-11292114 Zie ook de bijlage: