voorontwerpbestemmingsplan kernen

Hierbij een voorontwerpbestemmingsplan deze ligt nu ter inzage op www.ruimtelijkeplannen,nl. De gemeente heeft het idee om de verschillende bestemmingsplannen in 1 bestemmingsplan te gieten. Bewoners wordt gevraagd mee te denken. O.a. op 15 maart is hier een bijeenkomst voor georganiseerd in Noord-Sleen. Onderstaande info geeft e.e.a. weer, als ook de Lees meer…