Dorpsbudget en -bus!

Gepubliceerd door Stidal.nl op

Contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal heeft weer € 12000, mogen ontvangen uit het dorps-/wijkbudget van de gemeente Coevorden.
Dit bedrag is bestemd voor verenigingen of gezamenlijke activiteiten in Dalerveen en Stieltjeskanaal.
Begin volgend jaar worden alle inwoners uitnodigt voor een informatieavond.

Ook kwam er vanuit de Stidalschool een aanvraag voor een schoolbus.
In overleg is besloten om hier medewerking aan te verlenen met als voorwaarde dat het dan niet alleen een schoolbus wordt maar ook een dorpsbus.
Wij hebben bij de gemeente een subsidie stimuleringsfonds leefbaarheid 2019 aangevraagd.
Hiervoor hebben we een bedrag van € 20000,- mogen ontvangen voor de aanschaf van een dorpsbus. Het bestuur van de contactgroep zal dit plan nu verder gaan uitwerken.

Contactgroep
Dalerveen / Stieltjeskanaal

Categorieën: Geen categorie