Nieuwsbericht namens Stichting streekbelangen

Gepubliceerd door Stidal.nl op

Beste streekgenoten,

Het is tijd om jullie op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen omtrent de Boerhoorn. Er is veel gebeurd en er staat nog veel meer te gebeuren. Hiervan willen we jullie graag op de hoogte brengen. We hebben beloofd om jullie periodiek op de hoogte te houden van de gang van zaken omtrent de Boerhoorn. Op de vorige nieuwsbrief hebben we enkele waardevolle opmerkingen en adviezen ontvangen. Mocht je nog tips of opmerkingen hebben, dan horen we dat uiteraard graag.

Verbouwing
De verbouwing van de toiletten en de keuken is afgerond en er kan niets anders gesteld worden dan dat het fantastisch is geworden. Door de enorme inzet van iedereen heeft de Boerhoorn een toiletgroep en keuken die weer jaren mee kan. Chapeau voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, op welke manier dan ook. We zijn momenteel in gesprek met de gemeente/provincie en BOKD voor het verkrijgen van subsidies om de rest van het pand te verduurzamen en op te knappen, maar daar later meer over.

Nieuwe uitbater
Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar er is een nieuwe uitbater voor de Boerhoorn gevonden! Ze heet Umit en is voor enkelen van jullie al een bekend gezicht. Als hulp in de bediening, keuken en schoonmaak, hebben Luuc en Umit elkaar enige tijd geleden al gevonden. Toen Luuc aangaf per 1 juli 2024 te stoppen, maakte Umit kenbaar dat het altijd haar droom is geweest om in de horeca aan de slag te gaan. Daarmee was het zaadje geplant en hebben er diverse gesprekken plaats gevonden. Er is afgesproken dat Luuc in eerste instantie als rechterhand en vraagbaak van Umit blijft helpen tot ze zichzelf kan redden. Verder zal ze de nodige ondersteuning en hulp krijgen vanuit de BOKD. We hopen dat we voor een langere periode een nieuwe uitbater voor de Boerhoorn hebben gevonden.

BOKD/Provincie/Gemeente
We hebben gesprekken met de BOKD (volledig; Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe) omtrent ons dorpshuis. BOKD is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor een vitaal en leefbaar platteland in Drenthe. De BOKD helpt ons bij het vinden van subsidies en brengt ons in contact met andere (soortgelijke) dorpshuizen waar we van kunnen leren.
Er is vanuit de gemeente een adviesbureau ingeschakeld om de status van het pand op te nemen in de breedste zin van het woord. Dit gaat o.a. over isolatie, elektrische installaties, veiligheid, etc. Aan dit adviesrapport wordt een herstel/renovatie advies gehangen waarop subsidie wordt aangevraagd voor groot onderhoud.

Daarnaast kijken we samen met de BOKD naar een bredere samenstelling van het bestuur van de Stichting. De verantwoordelijkheid voor het dorpshuis mag ons inziens, en die van de BOKD, wel breder gedragen worden. Hier komen we in een later stadium nog op terug.

Categorieën: Nieuws