Over

Stichting Contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal

Dit is het officiële overlegorgaan met de Gemeente Coevorden om de belangen van de bewoners te behartigen. Niet alleen de losse stoeptegel komt ter sprake, maar zeer zeker ook het beleid ten aanzien van de woonvoorzieningen, openbare verlichting en dergelijke. Kortom de leefbaarheid in Dalerveen en Stieltjeskanaal.

De stichting is samengesteld door 2 afgevaardigden uit de diverse buurtverenigingen van de dorpen.

Stichting Contactgroep Dalerveen / Stieltjeskanaal heeft geen leden, maar krijgt suggesties en op- of aanmerkingen via de jaarvergaderingen van de buurtverenigingen waar als vast agendapunt ‘Stichting Contactgroep’ wordt behandeld.

Tevens mag het bestuur van de buurtverenigingen hun rekening/bon indienen bij de Contactgroep, betreffende bloemen voor nieuwe inwoners van Stieltjeskanaal of Dalerveen. Max. € 10,– wordt vergoed door de Contactgroep aan de buurtvereniging hiervoor.

Zitting in het bestuur hebben:

Voorzitter Gert Bruins Buurtvereniging Stieltjeskanaal
Secretaris Albert Tempels Buurtvereniging De Haar
Penningmeester Hilda Smits Buurtvereniging Zuideind
Bestuurslid Simone Pol Buurtvereniging De Haar
Bestuurslid Dick Bunskoek Buurtvereniging Middenbuurt
Bestuurslid Alex Mensing Buurtvereniging Middenbuurt
Bestuurslid Evertjan Verenhuis Buurtvereniging Zuideind
Bestuurslid Jantinus Oost Buurtvereniging Stieltjeskanaal