Waterleiding problemen

Gepubliceerd door Stidal.nl op

op 20 november jl. heeft BBC2014 met de WMD gesproken over de nijpende situatie in Dalerveen. Samen is geconcludeerd dat er sprake is van een onhoudbare situatie voor de inwoners en een ontwrichtende werking op de bedrijfsvoering van ondernemers.

’s Middags 21 november is er overleg geweest met de projectleider van de WMD Drenthe en daarin is vastgesteld dat de situatie in Dalerveen inderdaad geen langer uitstel meer kan dulden. Inmiddels worden er voorbereidingen getroffen en zal uiterlijk februari met de vernieuwing van de leidingen worden gestart. Deze zullen naar verwachting bijna een half jaar in beslag gaan nemen.

Het betreft niet alleen de Hoofdstraat, Noorderakkers en Stroetendijk, maar ook het buitengebied Hakenbosch, Namweg, De Hullen en Boekweitakkers. Door de aanleg van nieuwe pvc-buizen – over een lengte van ruim zes kilometer – zijn de problemen voor Dalerveen straks verleden tijd.

Alle bewoners zullen binnenkort nog nader door de WMD worden geïnformeerd.  

Categorieën: Nieuws